Terapi

Hvad er IFS – Internal Family System?

En helt ny model for personligheden, der giver konkret forandring.

IFS tilbyder et venligt perspektiv på menneskers psykologiske problemer.

Det er en enkel, evidensbaseret og transformerende psykoterapi.

Det kan være en vej i livet.

https://www.martinthansen.dk/udtalelser/ Læs udtalelser om hvordan IFS terapi har hjulpet andre.

Metoden er relevant ift. alle psykologiske problemstillinger også selvom lige dit problem ikke er specifikt beskrevet her på hjemmesiden.

Internal Family System -en lidt længere forklaring 

Alle mennesker har flere Dele og de er alle sammen oprindeligt gode for os. Vi er født med kvaliteter og værdifulde ressourcer, men efterhånden som vi vokser op, kan svære oplevelser og negative relationer gøre, at Delene udvikle ganske negative og destruktive Beskytter roller.

Man kalder Delene for Dele, fordi det er det mest brugervenlige ord. Det er ikke det bedste ord i forhold til at være beskrivende, men det er genkendeligt for de fleste personer og de forstår det, når man siger ”Så en Del af dig siger sådan og en anden Del af dig siger sådan…”

For eksempel fortalte en klient følgende:

”Der er en Del der fortæller mig, at jeg skal tro mere på mig selv. Den siger, at jeg ikke er så uduelig og dum.

Samtidig er der en anden Del der fortæller, at jeg ikke er noget værd, at ingen kan lide mig. Jeg lige så godt kan opgive at gøre noget for mig selv.” Mona, 28 år.

Denne beskrivelse af en indre modsætning mellem Delene, kan være realistisk, hvis man lider af lavt selvværd som Mona gjorde, men også ift angst, spiseforstyrrelser og andre problemer.

Vi har Dele med ambitioner om at ville noget i livet. Med venner, familie, børn, job, studie, kærester eller kropsligt. Og vi har nogle Dele der i en misforstået beskyttertrang forhindrer os i det. Vi kommer til at spise, skælde ud, bliver hjemme, får angst, drikker for meget osv, selvom vi egentlig gerne vil noget andet.

Og denne opdeling af personligheden og psyken er helt normal. Sådan er det for os alle sammen. Alle Delene forsøger at beskytte os, også dem vi umiddelbart tror, er imod os. Det er roller som var nyttige i svære situationer i livet, men Dele kan fryse fast i den situation og den fortid, hvor det skete. Delene tror, de skal opføre sig på samme måde som i denne situation, og ofte ved Delene ikke engang, hvor gammel du rent faktisk er blevet.

I forhold til Mona fra eksemplet ovenover, havde hun oplevelser fra en ung alder, hvor hun blev irettesat og straffet, hvis hun larmede, lavede fejl og ”fyldte for meget”. Hun havde derfor udviklet en Beskytter Del der sikrede, at hun skulle undgå at gøre opmærksom på sig selv. Mona kaldte Beskytter Delen for Fængselsbetjenten, for den kritiserede hende og forhindrede hende i at komme ud af den opfattelse, at hun var værdiløs og uduelige og ingen kunne lide hende.

Effekten var, at Mona blev meget tilbageholdende og ekstremt opmærksom på hvad andre tænkte om hende. Monas Beskytter Del, Fængselsbetjenten, var frosset fast i en tid, hvor det var nødvendigt at være tilbageholdende og sky, for ellers kunne hun blive irettesat og straffet. Faktisk passede den på hende og forsøgte at holde hende sikker. Den havde en positiv intention.

Når man spørger disse Beskytter Dele, så tror de, at de stadig er børn eller unge, fx 6 år gamle, og de opfører sig derefter. For Delen er Beskytter-rollen stadig nødvendig. De tror du stadig er i fare eller føler lidelse. På den måde sidder Beskytter Delene fast i skadelige og negative roller, som de meget gerne vil ud af, når de lærer, hvordan livet og du som voksen har udviklet dig.

Så selv de negative og til tider destruktive Dele af os, har positive intentioner på vores vegne. De er bare ekstreme og utidssvarende.

Delene bærer således problemer og smerte fra fortiden. Negative overbevisninger og følelser, der er kommet ind i det indre system fra omverden og relationerne omkring dig og det negative har sat sig fast i Delene – lidt som en virus. Den ”virus” eller Byrde, definerer hvilken ekstrem rolle og adfærd Delen har. Med IFS terapi kan vi løfte disse byrder fra Delene og bringe dem ind i nutiden.

Delene transformerer sig hellere end gerne tilbage til deres oprindelige og værdifulde roller.

Mange terapeutiske retninger ser vores indre problemer som noget vi skal i krig med eller bekæmpe. Fx at bekæmpe angst, vrede osv. Det gør man ikke i IFS terapi. Målet er at forstå Delenes roller og hvilke Byrder de bærer på.

Det er en kæmpe forskel i perspektiv og en afgørende forskel. Vi skal ikke længere i krig med os selv, for at få det bedre. Dette forstående og undersøgende perspektiv viser vejen til at hele os Selv.

Det leder frem til det grundlæggende begreb i IFS: Selvet (med stort S). Selvet er i alle menneskers inderste og når vi lærer Delene at kende og forstår dem, bliver der plads til, at Selvet kommer frem. Det bærer kvaliteter som nysgerrighed, medfølelse, forbundethed, accept, ro og venlighed.

Når Selvet får plads, kan det helbrede og give slip på de Byrder som Delene bærer på. Så i IFS er det langt hen ad vejen mennesker der heler sig selv. Med terapeuten som guide og støtte.

.

Skriv til mig hvis du vil vide mere. Du er også velkommen til at ringe - 42457709. Jeg tilbyder 20 min intro samtale.

7 + 7 =